Sąd stwierdził wygaśnięcie mandatu jednego z radnych – poinformował PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek.

W komisji w Łuszczowie w wyborach do rady gminy Wólka nieprawidłowo wydano kilkanaście kart do głosowania – wyborcy, którzy wybierali radnych w jednomandatowym okręgu nr 2, otrzymali karty z kandydatami na radnych w jednomandatowym okręgu nr 1. Kiedy członkowie komisji zorientowali się, że popełniono błąd, do urny zostało już wrzuconych dziewięć nieprawidłowo wydanych kart.

W okręgu nr 1, obejmującym sołectwo Łuszczów Pierwszy, różnica głosów między kandydatem, który wygrał wybory na radnego gminy a kandydatem, który zajął drugie miejsce, wyniosła właśnie dziewięć głosów.

Jak tłumaczył Ozimek, sąd uznał, że nieprawidłowości, do których doszło w komisji, mogły mieć wpływ na wynik głosowania, dlatego uwzględnił protest i nakazał powtórzenie wyborów w okręgu nr 1.

Do lubelskiego Sądu Okręgowego wpłynęło w sumie 88 protestów wyborczych, z czego 54 zostało oddalone głównie z powodów braków formalnych, a jeden oddalony po merytorycznym rozpatrzeniu. Do rozpoznania pozostało jeszcze 32 protesty. (PAP)