Celem projektu jest stworzenie zelektronizowanego procesu udzielania zamówień publicznych. Powstałe w ramach projektu e-usługi ułatwią i skrócą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, czyli w większości administracji publicznej, jak i dla wykonawców.

Projekt ma przyczynić się do usprawnienia działania organów kontroli w obszarze zamówień publicznych, tj. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Więcej>>

Zapoznaj się z nagraniem ze szkolenia online "Elektronizacja zamówień publicznych 2018" w programie LEX

LEX Zamówienia Publiczne>>