Od momentu ogłoszenia ustawy samorządy będą miały ponad miesięczny okres na przygotowanie się do wypłat świadczenia wychowawczego. Gminy sygnalizują, że już rozpoczęły przygotowania do wdrażania programu, uspokaja resort pracy i zapewnia, że planowany na 1 kwietnia br. start programu „Rodzina 500 plus” nie jest zagrożony.

Czytaj też: Gminy nie są przygotowane do wypłaty świadczeń z programu 500+


MRPiPS podejmuje działania, aby już na samym początku tego miesięcznego okresu vacatio legis samorządy otrzymały niezbędne środki na wdrożenie programu. Projekty aktów wykonawczych zostaną przygotowane jeszcze w lutym.

Będziemy też szkolić samorządy, aby były jak najlepiej przygotowane do realizacji programu, zapewnia MRPiPS.

Zaproszenie na szkolenie: Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus>>>


(www.mpips.gov.pl)