Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - RODO), zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Unijne rozporządzenie będzie obowiązywało bezpośrednio, czyli nie będzie wymagało wdrożenia do polskiego prawa jakiejkolwiek regulacji na poziomie ustawowym. Niemniej prawodawca w obliczu znaczących zmian i potrzeby ich dostosowania do krajowego porządku prawnego, rozpoczął prace nad przepisami nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie z systemem LEX Administracja. >>

- Wejście w życie RODO należy raczej uznać za ewolucję niż rewolucję. Większość podmiotów już dziś ma świadomość potrzeby przestrzegania przepisów w tym obszarze i właściwie realizuje ustawowe obowiązki, a przepisy RODO mają na celu zapewnić ochronę na jeszcze wyższym poziomie - podkreśla dr Agnieszka Stępień, ekspert Związku Miast Polskich.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wskazują, że wprowadzenie przepisów unijnego rozporządzenia będzie wyzwaniem. - Wprowadzenie RODO będzie pewnym wyzwaniem dla samorządów. Wynika ono jednak z nieprecyzyjnych, często bardzo ogólnych przepisów RODO oraz przedłużającym się procesem przygotowywania przepisów prawa polskiego - nowej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych - zaznacza Dariusz Wołodźko z referatu prasowego gdańskiego magistratu.

Czytaj: Przygotuj się do RODO >>>

- Podstawowe zasady ochrony danych osobowych, to jest zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczności i dostępności (dla odpowiednich osób) pozostają niezmienne, dlatego dotychczasowe procedury w większości będą tylko odpowiednio korygowane - dodaje.

Samorządy przygotowują się do RODO

 

Gdański magistrat podjął już działania zmierzające do dostosowania się do wymagań unijnego rozporządzenia. Urząd przygotowuje plan działań weryfikujących przygotowanie do RODO, a pracownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach. - W przygotowaniu jest plan szczegółowych działań weryfikujących przygotowanie magistratu do wymagań RODO. W ramach przygotowań, dla zapewnienia zgodności z nowymi przepisami unijnymi, wybrani pracownicy od dłuższego czasu uczestniczą w szkoleniach i konferencjach w tym zakresie - wskazuje Dariusz Wołodźko z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- Jednak ze względu na brak wyklarowanego prawa polskiego uwzględniającego RODO trudno mówić o konkretnych, sprecyzowanych sposobach jego realizacji. Ta przewlekłość wpływa na proces przygotowania. Co prawda nie uniemożliwia tego procesu, ale znacznie go utrudnia - dodaje.