Bez zgody zarządcy drogi niedozwolone jest umieszczenie w jej pasie plakatów i innych materiałów wyborczych. Komitet wyborczy danego kandydata zostanie obarczony za to naruszenie grzywną.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 2114/09) materiały wyborcze traktowane są bowiem jako obiekty i urządzenia wymagające zgody zarządcy drogi na ich umieszczenie w pasie drogowym i wniesienia odpowiedniej opłaty.

Prezydent Miasta Ostrołęka przeprowadził kontrolę, która wykazała, że podczas ubiegłorocznej kampanii do Parlamentu Europejskiego na wielu ulicach znajdowały się umieszczone bez zezwolenia zarządcy drogi podobizny trójki kandydatów jednej z partii. W związku z powyższym na partię nałożona została grzywna za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego poprzez umieszczenie plakatów wyborczych. Partia polityczna, nie zamierzając płacić prawie pięciu tysięcy złotych kary, zaskarżyła decyzje władz miasta. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało ją jednak w mocy.

Władze partii skierowały zatem sprawę do sądu administracyjnego, opierając swoją linię obrony na niezgodności wydanej decyzji z art. 84 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z powołanym przepisem gospodarkę finansową prowadzi i jest za nią odpowiedzialny pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego. Wynika z tego, że tylko on jest uprawniony do zlecania usług, a w badanym przypadku ani on, ani sami kandydaci nie zlecili umieszczenia plakatów na pasie drogowym. W konsekwencji komitetowi wyborczemu nie można przypisać odpowiedzialności za bezprawne zajęcie pasa drogowego.

Sąd stwierdził jednak bezspornie, że w pasie drogowym zostały umieszczone plakaty z wizerunkiem kandydatów do PE i że nastąpiło to bez zezwolenia jej zarządcy, za co grozi administracyjna kara pieniężna. WSA przypomniał również, że w przeciwieństwie do odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność administracyjna jest obiektywna, oparta na naruszeniu prawa (w tym przypadku ustawy o drogach publicznych ). Na komitet wyborczy jako podmiot posiadający osobowość prawną słusznie nałożono więc karę, w związku z czym sąd oddalił skargę.

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 4  marca 2010 r.