Wedle założeń listu intencyjnego, Gmina Miasta Radomia zaprojektuje połączenie drogowe umożliwiające dojazd do terenów przemysłowych po przebudowie ulicy Wojska Polskiego. Natomiast władze Jedlni Letniska oferują gotowość przystąpienia do prac nad zmianą przeznaczenia gruntów na inwestycyjne.

Jak podkreśla prezydent Radosław Witkowski, samorządowcy są wspólnie zainteresowani rozwojem regionu, gdyż jest to teren który daje szereg możliwości potencjalnym inwestorom. Ma również nadzieję, że dzięki współpracy możliwa będzie rywalizacja z wieloma innymi regionami, które także zabiegają o nowe inwestycje.

Teren, na którym miałby zostać utworzony obszar aktywności gospodarczej znajduje się w granicach administracyjnych gminy Jedlnia Letnisko. Jak podkreśla wójt Piotr Leśnowolski, wiele działek w gminie zostało już przekształconych w budowlane, a obszar wydaje się być idealny do przekształcenia w teren przemysłowy.

(radom.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami