Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z dnia 6 czerwca 2011 r., Znak: WA-0250/35/11 stwierdziała, że w celu usprawnienia prac radnych i zmniejszenia kosztów ich działania, dopuszczalne jest dokonanie ze środków powiatu zakupu laptopów, które mogłyby być wykorzystywane przez radnych. RIO w Katowicach zwróciła jednak uwagę na konieczność zabezpieczenia interesu powiatu przy ustalaniu zasad korzystania przez radnych ze sprzętu komputerowego.

Jednocześnie RIO w Katowicach uchyliła się od rozwiązania problemu zaliczenia w/w wydatków do nieodpłatnych świadczeń stanowiących przychody radnych i ewentualnego ich opodatkowania. RIO w Katowicach stwierdziła, że właściwymi do rozwiązywania tego typu kwestii są odpowiednie organy podatkowe.

Na podstawie: www.rio.katowie.bip.net.pl, stan z dnia 27 czerwca 2011 r.