Funkcja przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pozostaje nieobsadzona od 29 marca. Wtedy dotychczasowy przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński skończył 70 lat, a jego członkostwo w Komisji wygasło. Zgodnie z kodeksem wyborczym, kadencja członka PKW wynosi 9 lat, ale upływa w przypadku ukończenia 70 lat. Przewodniczącego PKW wybierają sędziowie - członkowie Komisji. Tradycją w Komisji jest wyłanianie przewodniczącego spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

 

Nieudane próby wyboru

20 maja PKW podjęła nieskuteczną próbę wyboru swojego nowego przewodniczącego sędziego TK w stanie spoczynku Zbigniewa Cieślaka. Za kandydaturą opowiedziało się 4 sędziów, 4 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Wiceszef PKW, p.o. przewodniczącego Komisji, Wiesław Kozielewicz poinformował PAP, że we wrześniu Komisja w pełnym składzie podejmie kolejną próbę wyboru swojego przewodniczącego. Kozielewicz przekazał, że ponownie zgłosi kandydaturę sędziego Cieślaka.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP w Komisji wynika, że wybór szefa PKW we wrześniu nie jest przesądzony. Część sędziów chce, by stanowisko przewodniczącego PKW pozostało nieobsadzone, ponieważ kadencja Komisji w obecnym składzie (po trzech sędziów z TK, SN i NSA) wygaśnie w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach w 2019 r.

Kto zasiada w PKW

Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r., prezydent powoła nową Komisję w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  W marcu Julia Przyłębska, prezes TK, na miejsce Wojciecha Hermelińskiego wskazała - Grzegorza Jędrejka. 

Kandydaci wskazywani przez Sejm będą musieli posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny albo być profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych; ich kadencja będzie wynosić cztery lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat. Obecny skład PKW można sprawdzić tutaj.