Organizatorzy z województwa śląskiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży finansowo-bankowej w badanym okresie – 45. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie (34) i wielkopolskie (20).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest dolnośląskie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła ponad 48 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa śląskie z łączną kwotą ponad 41 mln zł oraz mazowieckie – ponad 37 mln zł.

Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w listopadzie dotyczył kredytu w wysokości 69 899 613 PLN na wydatki majątkowe. Przetarg ten został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego a wygrał PKO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach.

Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl:

https://www.pressinfo.pl/raporty-branzowe/raport-branza-finansowo-bankowa-rozstrzygniete-postepowania-przetargowe-w-listopadzie-2017-r.html

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów