Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa będzie mógł z urzędu zamknąć przepełnione składowisko odpadów. Kompetencja ta dotyczy również wysypisk śmieci, które zagrażają środowisku ze względu na obniżenie panujących tam standardów.
 
Takie zmiany przewiduje obowiązująca od 12 marca 2010 r. nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowe regulacje dotyczące procedur zamykania składowisk budziły spore kontrowersje. Przepisy te były na tyle zawiłe, że ich interpretacja prowadziła nierzadko do powstawania konfliktów na ich tle.
 
W opinii ekspertów, obowiązujące do tej pory prawo zniechęcało zarządzających składowiskami do podjęcia działań w zakresie ich zamknięcia bądź rekultywacji. Procedura była nie tylko skomplikowana i długotrwała, ale i kosztowna.
 
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa z urzędu będzie mógł zamknąć przepełnione składowisko lub takie, którego prowadzenie wiąże się z zagrożeniem środowiska. Konieczne będzie jednak przeprowadzenie odpowiedniej ekspertyzy, która wskaże techniczny sposób zamknięcia składowiska oraz harmonogram działań związanych z przywracaniem wartości użytkowych danego miejsca. Kosztami jej przeprowadzenia obciążony zostanie zarządca składowiska.
 

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 12 marca 2010 r.