Akt oskarżenia przygotował prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Jak informuje prokuratura, Grzegorz K. został oskarżony o popełnienie przestępstwa o charakterze korupcyjnym (art. 228 par. 1 kodeksu karnego). Pełniąc funkcję publiczną Prezydenta Miasta Tarnobrzeg oraz w związku z procedowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów i Centrum w Tarnobrzegu, 21 lutego 2018 roku przyjął od tarnobrzeskiego przedsiębiorcy korzyść majątkową w kwocie 20 tysięcy złotych.

Grzegorz K. został zatrzymany 21 lutego 2018 roku przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Rzeszowie.