Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych (obejmującego również zagadnienia dotyczące PPP oraz koncesji), w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa.

Stowarzyszenie ma być również platformą, która pozwoli na czynny udział środowiska prawników w debacie publicznej dotyczącej systemu zamówień publicznych oraz praktyki stosowania odpowiednich przepisów.

Członkiem założycielem Stowarzyszenia PZP jest m.in. Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, szefowa zespołu zamówień publicznych, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

Źródło: www.dzp.pl

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów