Białowieski Park Narodowy (BPN) zajmuje 10,5 tys ha i chroni 20% polskiej części Puszczy Białowieskiej. W wyniku pierwszego etapu poszerzenia, BPN objąłby powierzchnię 22,5 tys ha, czyli poszerzony byłby dwukrotnie. Docelowo BPR zakładał poszerzenie trzykrotne i do osiągnięcia tego celu zmierzał cały proces negocjacji.

Projekty, które wpisane były przez gminy na listy do realizacji za pieniądze z BPR to m.in.: instalacje kolektorów słonecznych u indywidualnych mieszkańców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (m.in. szkół), kanalizacje, budowa ścieżek turystycznych, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizacje oświetlenia ulicznego.

Ponieważ zgoda rad gmin na poszerzenie granic parku narodowego jest niezbędnym warunkiem wdrożenia BPR, jej nieudzielenie powoduje brak możliwości powiększenia parku narodowego oraz blokadę 100 mln zł na inwestycje w ekologiczny rozwój regionu.

Minister Środowiska podkreślił jednak, że drzwi do negocjacji z gminami Puszczy Białowieskiej nie są zamknięte. Jeśli samorządy wyrażą taką wolę, ministerstwo środowiska będzie gotowe do wznowienia rozmów.

Na podstawie: www.mos.gov.pl, stan z dnia 25 października 2010 r.