Poszkodowani przez burze dostaną do 6 tys. zł zasiłku

Pomoc od państwa lub gminy nie pozbawia odszkodowania ze strony firm ubezpieczeniowych. Opodatkowanie różnych form wsparcia zależy od źródła ich finansowania.

Mieszkańcy województw mazowieckiego i łódzkiego, którzy zostali poszkodowani w wyniku burz i nawałnic, będą mogli otrzymać zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Środki na ten cel, na razie w wysokości 2 mln zł, uruchomił już dla samorządów minister spraw wewnętrznych i administracji. Jednorazowy zasiłek wyniesie do 6 tys. zł, a jego ostateczna wysokość będzie uzależniona od faktycznych szkód poniesionych przez osobę lub rodzinę. Ta forma pomocy będzie przysługiwać wszystkim poszkodowanym, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Muszą oni tylko złożyć wniosek w gminie lub ośrodku pomocy społecznej. Rzecznik MSWiA zapowiedziała też, że wkrótce resort przekaże pieniądze na remonty i odbudowę uszkodzonych domów. Opodatkowanie pomocy uzależnione jest od źródła finansowania. W większości przypadków jest ona zwolniona z PIT, np. jednorazowe świadczenia materialne finansowane z budżetu państwa lub gmin wypłacane na podstawie przepisów o pomocy społecznej czy odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wyjątkiem są odszkodowania za szkody majątku związanego z działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 lipca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 18 lipca 2011 r.