W środę władze spółki OTLIS, operatora transportu publicznego w Lizbonie, zaprezentowały kartę Caixa Viva uprawniającą do korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz do wypłacania pieniędzy z bankomatów.

Jak poinformował portugalski sekretarz stanu ds. transportu Sergio Monteiro, nowa karta na razie uprawnia tylko do korzystania ze środków komunikacji na terenie aglomeracji lizbońskiej. Z czasem jej zasięg ma ulec poszerzeniu o inne obszary kraju.

“Caixa Viva powstała z myślą o pasażerach, którzy korzystają z transportu miejskiego okazjonalnie. Za jej posiadanie nie trzeba będzie ponosić dodatkowych kosztów”, wyjaśnił przedstawiciel rządu.

Wyemitowana przez OTLIS i CGD karta musi być przed podróżą przyłożona do znajdującego się w środku transportu czytnika. Odczytanie jej uruchamia aplikację, która automatycznie pomniejsza wartość rachunku bankowego posiadacza Caixa Viva o koszt biletu.

Nowa karta umożliwia jej posiadaczom korzystanie z autobusów, tramwajów, pociągów podmiejskich, a także statków kursujących na rzece Tag w stołecznej aglomeracji.

“Trwają już intensywne negocjacje z innymi operatorami transportu publicznego w sprawie poszerzenia działania Caixa Viva w innych regionach Portugalii. Mamy nadzieję, że nowy produkt bankowy pozwoli nam również walczyć z plagą gapowiczów”, dodał Sergio Monteiro.

Rząd Pedra Passosa Coelho zaostrzy od nowego roku kary dla osób podróżujących środkami transportu publicznego bez biletu. Egzekucją kar od przyłapanych gapowiczów od 2014 r. zajmować się będą urzędy skarbowe, a nie jak dotychczas spółki transportowe.