Termin składania kwestionariuszy elektronicznych upłynął 19 lutego. Do MSWiA wpłynęło ponad 550 zgłoszeń. Sędziowie - kandydaci do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych mogą zgłaszać się do 26 lutego.

Kandydaci powinni samodzielnie zarejestrować się na szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Odbędzie się ono w Warszawie w dwóch terminach: 24 lutego oraz 25 lutego 2018 r.

Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości wiedzy z zakresu prawa wyborczego 3 marca 2018 r. w Warszawie. Uczestnictwo nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na szkolenie oraz na egzamin, godziny rozpoczęcia oraz ich miejsca zostaną udostępnione na stronie internetowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego: https://www.nist.gov.pl/.

Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod adresem: komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, w sprawie szkoleń i egzaminu: rejestracja@nist.gov.pl.

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Kodeks wyborczy. Przepisy

Kodeks wyborczy. Przepisy>>