Nowy projekt rozporządzenia przewiduje m.in. ujednolicenie dwóch dotychczasowych tabel z kategoriami zaszeregowania, uzupełnienie wykazu stanowisk w szczególności o zawody informatyczne czy zmianę zasad przyznawania dodatku funkcyjnego.

Jak podkreślają członkowie ZMP, przyjęte rozporządzenie uwzględnia niektóre ich postulaty dotyczące zapobiegania spłaszczaniu wynagrodzeń pomiędzy pracownikami o wysokim stopniu odpowiedzialności oraz daje możliwość zatrudniania w urzędach i jednostkach budżetowych fachowców za wynagrodzeniem zbliżonym do wynagrodzeń stosowanych w innych sektorach.

Projekt uwzględnia również prośbę ZMP dotyczącą przesunięcia wejścia w życie proponowanych zmian z zakresu wzrostu minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na 1 stycznia 2018 roku.

Zdaniem Andrzeja Porawskiego, sekretarza strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przepisy projektowanego rozporządzenia świadczą o tym, że rozmowa między rządem a samorządem jest możliwa. Zwraca jednak uwagę, iż nawet jeśli akt spowoduje wzrost pensji, to nie nastąpi to automatycznie - trzeba będzie bowiem zmienić umowę z każdym pracownikiem.

(zmp.poznan.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami