Zwycięski wykonawca zadeklarował 24 miesięczny okres realizacji zadania. Do czasu realizacji robót nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11, będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj".

Wykonawca w ramach budowy będzie wykonywał optymalizację dokumentacji projektowej oraz budowę drogi ekspresowej tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o długości około 7,5 km wraz z pasami awaryjnymi, drogi ekspresowej jednojezdniowej o długości około 2,5 km, drogi klasy GP: 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu na długości około 3 km, 2 węzłów drogowych, 13 obiektów inżynierskich (w tym 1 wiadukt kolejowy), dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe, urządzeń oświetlenia drogowego, zabezpieczeń akustycznych, ogrodzenia obwodnicy, zieleni przydrożnej.

Ponadto wykonawca będzie odpowiadał również m.in za opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- Obwodnica Jarocina wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta dzięki czemu skróci się czas przejazdu przez Jarocin. Zlikwiduje to kilometrowe korki w mieście, w szczególności w sezonie letnim oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Na obwodnicę zostanie skierowany ruch z pozostałych dróg krajowych 12 i 15, które nie będą przebiegać przez zwarte ulice miasta - podała w komunikacie GDDKiA.

Źródło: www.gddkia.gov.pl