Jak wyjaśnił członek zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski, to nowa forma wsparcia powiatów pod nazwą "Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych". Samorząd województwa chce dołożyć powiatom pieniądze na budowy, rozbudowy czy modernizacje dróg powiatowych, by poprawić sieć dróg w miejscach, gdzie łączą się one z drogami o kluczowym znaczeniu dla regionu, np. S8, S61 i mają znaczenie dla społeczności lokalnych.

Krajewski wyjaśnił, że chodzi o wsparcie inwestycji na takich drogach, które są istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Dodał, że samorząd województwa zdecydował o wsparciu powiatów na wniosek starostów, którzy - jak powiedział - "często podkreślają brak wsparcia dróg powiatowych". "To jest ważne, żeby ten rozwój województwa był równomierny" - mówił Krajewski.

Od poniedziałku 22 do 28 lutego wszystkie powiaty w regionie - poza trzema największymi miastami na prawach powiatu, które korzystają z innych programów - mogą składać do urzędu marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie. Jeden powiat może złożyć jeden wniosek. Dotacja to 50 proc. kosztów inwestycji. Maksymalnie powiat może dostać 500 tys. zł. Średnio na powiat przypada 350 tys. zł - poinformował dyrektor departamentu infrastruktury i transportu w urzędzie marszałkowskim Leszek Lulewicz. Wkładem własnym powiatu nie mogą być fundusze unijne - dodał.

Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę drogi razem z chodnikami, ścieżką rowerową i inną infrastrukturą w obrębie drogi - mówił Lulewicz. Zaznaczył, że warunkiem przyznania dotacji - w przypadku remontu drogi - jest konieczność oczyszczenia rowu przy drodze. Wyjaśnił, że to ważne dla stabilności wykonywanych prac drogowych i potem eksploatacji drogi.

Wnioski można składać na rozpoczęte inwestycje, albo takie, które mają już np. pozwolenia na budowę. Muszą być zrealizowane do końca października 2018 r., a rozliczone do 20 listopada 2018 r. Wnioski będzie - wg. określonych kryteriów - oceniać komisja, którą powoła marszałek województwa, a ostateczne decyzje podejmie sejmik województwa.

Kryteria oceny to: wpływ inwestycji na powstawanie nowych inwestycji i miejsc pracy w regionie, spójność sieci dróg, lepsza dostępność komunikacyjna oraz bezpieczeństwo na drogach, a także lepsza ochrona przyrody.

Stefan Krajewski mówił, że samorządy z regionu korzystają także z innych programów, z których pozyskują pieniądze na inwestycje drogowe. Wymienił m.in. rządowy program przebudowy dróg lokalnych oraz programy, z których dotacje pochodzą z UE: m.in. Polska Wschodnia, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.(PAP)