Odznaczenie przyznane zostało za zasługi dla transformacji politycznej i ustrojowej kraju, za konstruktywne działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i reformy samorządu terytorialnego.
Profesor Jerzy Regulski jest doradcą społecznym Prezydenta RP ds. samorządu. Od lat 80. organizował badania nad odtworzeniem samorządu terytorialnego. Podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 był jednym ze współprzewodniczących zespołu ds. samorządowych. Kierował pracami parlamentarnymi nad pakietem reformy samorządowej, a następnie jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego koordynował od 1990 wprowadzanie jej w życie. Był także przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów w czasie rządów Jerzego Buzka. W 1989 należał do inicjatorów powołania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w której nieprzerwanie zajmuje stanowisko prezesa.

Źródło: Kacelaria Prezydenta RP