W poniedziałek samorząd Opola poinformował o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego, w którym do współpracy przy tworzeniu strategii wybrano firmę Ageron Polska. To agencja, która opracowała wcześniej m.in. Markę Polskiej Gospodarki, a także strategię promocji Zakopanego czy Bełchatowa.

Strategia Promocji Marki Opole na lata 2017-2022 ma służyć weryfikacji obecnego wizerunku miasta, a także wskazać kompleksowe, skuteczne metody i narzędzia marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kulturalnej, gospodarczej, sportowej i turystycznej.

„W proces tworzenia strategii zostaną zaangażowani, w drodze konsultacji, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych oraz inne podmioty mające wpływ na rozwój Opola” – zapewnia naczelnik wydziału opolskiego magistratu Łukasz Śmierciak.

W pierwszym etapie projektu - we wrześniu i październiku - będą przeprowadzone m.in. badania marketingowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców Opola, a także wywiady jakościowe z liderami opinii, przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, biznesu i kultury.

Na podstawie analizy wyników badań i prac zespołu projektowego eksperci określą docelowy wizerunek marki miasta, najważniejsze grupy docelowe promocji, a także zaprojektują ramowy program działań promocyjnych służących rozwojowi i promocji Opola.

Opole jest obecnie w trakcie przygotowań do powiększenia obszaru miasta. Zgodnie z lipcową decyzją rządu, z początkiem przyszłego roku jego powierzchnia zwiększy się o sołectwa z podopolskich gmin.

Do Opola wcielona zostanie znaczna część gminy Dobrzeń Wielki. Będą to wchodzące w jej skład sołectwa: Czarnowąsy (1534 ha), Borki (161 ha), Świerkle (463 ha) oraz Krzanowice (226 ha), części Dobrzenia Małego (110 ha) oraz części Brzezia (258 ha). Ponadto w skład Opola wejdą też sołectwa Chmielowice (336 ha) i Żerkowice (197 ha) z gminy Komprachcice, sołectwo Winów (279 ha) z gminy Prószków, a także sołectwa Sławice (617 ha), Wrzoski (594 ha) oraz część Karczowa (458 ha) z gminy Dąbrowa.

Ogółem powierzchnia miasta powiększy się w ten sposób o ponad 5,2 tys. ha, czyli 52 km kw. - do 149 km kw. Dzięki powiększeniu granic liczba opolan wzrośnie o 9,2 tys. (do 128 tys.). Przeciwko powiększeniu powierzchni Opola protestowali samorządowcy i część mieszkańców podopolskich gmin. (PAP)