9 marca br. w Warszawie
odbędzie się szkolenie pt. Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym.


Celem szkolenia jest wyjaśnienie w kilku płaszczyznach ważnych dla praktyki przepisów normujących ogólne postępowanie administracyjne, w oparciu o dorobek doktryny, ale także orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.


W trakcie szkolenia omawiane są poszczególne etapy procesu administracyjnego, w szczególności postępowanie dowodowe, w oparciu o literaturę przedmiotu, casusy a wszystko wsparte jest przykładami z orzecznictwa.

Uczestnicy szkolenia mogą w jego trakcie jak i po zakończeniu zadawać pytania, dzielić się swoimi wątpliwościami.


Program szkolenia został przygotowany w oparciu o doświadczenie prowadzącego, z którego wynika wiedza na temat najczęściej pojawiających się problemów i błędów.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą posiadali wiedzę na temat aktualnych linii orzeczniczych sądów administracyjnych obu instancji z zakresu postępowania dowodowego administracyjnego, a także będą potrafili w praktyce zastosować zasady postępowania administracyjnego, prawidłowo prowadzić postępowanie dowodowe.

W PROGRAMIE:
1. Zasady postępowania administracyjnego. Omówione zostaną wszystkie zasady ogólne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
2. Zasady postępowania dowodowego
3. Środki dowodowe
o Dowód z dokumentu (urzędowego, zagranicznego, prywatnego)
o Dowód z opinii biegłego
o Dowód z oględzin
o Dowód z zeznań świadka
o Dowód z przesłuchania stron

4. Zawiadomienie o miejscu i czasie dowodu
5. Ocena przeprowadzonego postępowania dowodowego
6. Prawidłowa decyzja administracyjna po zakończonym postępowaniu dowodowym 

Sprawdź szkolenie
Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym