Zakres prac remontowych zabytkowego dworca będzie obejmował wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na wykonaną z PCV, wymianę stolarki okiennej - z okien drewnianych na PCV oraz wymianę naświetli nad drzwiami na stolarkę aluminiową powlekaną. Wszystko musi zostać wykonane pod nadzorem konserwatora zabytków.

Planowany jest także remont elewacji, oraz naprawa pokrycia dachowego wykonanego z dachówki, montaż drabinek drewnianych, montaż okienek dachowych, uzupełnienie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Zwycięski wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2015 r. Wykonawcy swoje oferty mogą składać oferty do 16 grudnia br. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. O wygranej w przetargu zdecyduje najniższa cena.

Budynek dworca w Żywcu został zbudowany w drugiej połowie XIX w., w związku z powstaniem w 1878 r. linii kolejowej Bielsko - Żywiec i w 1884 r. kolejnych połączeń. Obiekt wybudowano w stylu eklektycznym, z cechami neorenesansowymi. Budynek częściowo przebudowano po pożarze w latach pięćdziesiątych XX w. Obiekt figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a dodatkowo został objęty ochroną konserwatorską na mocy miejscowego planu zagospodarowania części miasta, w której się znajduje.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl