Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stanęła sprawa wygaszenia mandatu Andrzeja Bawłowicza, urzędującego burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. Andrzej Bawłowicz został wybrany na burmistrza 5 grudnia 2010 r., a zaprzysiężony 10 grudnia 2010 r. na kadencję 2010 – 2014.

Burmistrz w chwili zaprzysiężenia na to stanowisko był posiadaczem pakietu 20 proc. udziałów w spółce handlowej Grupa Producencka „Drób Polski" Sp. z o.o. będącej grupą producentów rolnych w myśl ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Spółka nie ma udziału kapitału publicznego i nie korzysta z mienia państwowego lub samorządowego.


Kolizja przepisów dwóch ustaw

Jednakże przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne stanowi, że burmistrz nie może posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego ani zasiadać w zarządach tych spółek.(art.4 ust.1 i 5)

Wojewoda Lubuski formalnie wszczął postępowanie w celu wygaszenia mandatu burmistrza. A wyznaczony termin trzymiesięczny na zbycie udziałów minął.

Wcześniej wojewoda wezwał Radę Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim do zajęcia stanowiska w sprawie. Ale odmówiła ona podjęcia decyzji i nie podjęła kroków w celu wygaszenia mandatu burmistrza wskazując na daleko idące niejasności i sprzeczności w obowiązującym prawie.


Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie LEX.pl>>>