Premier Mateusz Morawiecki poinformował na środowej konferencji prasowej o proponowanych zmianach w Radzie Ministrów. Ale podkreślił, że zmiany w rządzie mają w mniejszym stopniu charakter personalny, a w większym - strukturalny.

- Nowa struktura rządu ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji, a zasadniczo uspójnieniu pewnych działań w ramach różnych resortów, które będą powiększone w wielu obszarach i w wielu miejscach. Ma służyć temu, żebyśmy znaleźli najlepszą, szybką odpowiedź na czasy, które charakteryzują się ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem, które niesie ze sobą pandemia, ale także proces wychodzenia z niej od strony gospodarczej - powiedział Morawiecki.

Czytaj: Prezes PiS ma wejść do rządu, by nadzorować sprawiedliwość i służby>>

Jestem przekonany, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy w Europie Południowej, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie Zachodniej. Bo to jest pewna miara, którą każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał przez 12 lub 24 miesięcy - podkreślił Morawiecki.

 


Nowi ludzie, nowe ministerstwa

Jak poinformował premier, w wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty. W skład rządu wejdzie czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jarosław Gowin.

Resort rozwoju przekształcony zostaje w ministerstwo rozwoju, pracy i technologii - jego szefem będzie Jarosław Gowin

Ministerstwo środowiska  i ministerstwo klimatu zostaną połączone w ministerstwo klimatu i środowiska, którym pokieruje Michał Kurtyka;

W niezmienionej formule będą funkcjonować:

Ministerstwo obrony narodowej, kierowane ponownie przez Mariusza Błaszczaka; 

Ministerstwo spraw zagranicznych kierowane nadal przez Zbigniewa Raua,

Ministerstwo aktywów państwowych kierowane nadal przez wicepremiera Jacka Sasina,

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, kierowane przez nowego ministra Grzegorza Pudę;

Ministerstwo infrastruktury, kierowane ponownie przez Andrzeja Adamczyka;

Ministerstwo sprawiedliwości, kierowane ponownie przez Zbigniewa Ziobrę;

Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji kierowane ponownie przez Mariusza Kamińskiego;

Ministerstwo zdrowia kierowane będzie nadal przez Adama Niedzielskiego;

Resorty trochę zmienione

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej zastąpi dotychczasowe ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej i kierować będzie nim Marlena Maląg;

Nowym resortem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu kierował będzie Piotr Gliński

Nowym ministerstwem finansów i funduszy nadal kierować ma Tadeusz Kościński;

Nowym ministerstwem edukacji i nauki pokieruje Przemysław Czarnek;

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze ministra-członka Rady Ministrów pozostaną: Michał Dworczyk (jako szef KPRM) i Łukasz Schreiber. Konrad Szymański będzie w KPRM pełnił funkcję ministra ds. UE. Do KPRM wejdzie również dwóch nowych ministrów: Michał Cieślak (z ramienia Porozumienia) oraz przedstawiciel Solidarnej Polski, którego nazwisko zostanie podane w innym terminie.

Po powołaniu nowych ministrów przez prezydenta premier wyda nowe rozporządzenie atrybucyjne, które przyporządkuje poszczególne działy administracji konkretnym ministrom - poinformował w środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.