Rozporządzenie MSWiA dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną zostało skierowane do konsultacji międzyresortowych. Będzie ono - jak zapewnia resort - zgodne z zaleceniami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE.  Nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. 

Czytaj: E-dowód potwierdzi tożsamość i podpisze dokument>>

E-dowód pozwoli na korzystanie z usług online

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, ma potwierdzać tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza i usprawniać do przekraczania granic m.in. państw UE. Będzie też można dzięki niemu komunikować się z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli m.in. na korzystanie z usług online. 

Zgodnie z propozycjami resortu na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza. Oprócz tego widnieć będzie na nim numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN, który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy paskiem elektronicznym dowodu a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart. 

Rewers - z kolei - będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Ułatwienia dla rodziców

Rozporządzenie wprowadza też zmiany dotyczące dowodów osobistych wydawanych dzieciom. Zgodnie z propozycją, dzieci do piątego roku życia, na zdjęciach zamieszczonych w dowodzie, będą mogły mieć zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta. 

Z kolei dowód osobisty dzieci będzie mógł odebrać każdy z rodziców – obecnie może zrobić to tylko ten, który wnioskował o wydanie dokumentu.

Czytaj też Bliżej do e-dowodów osobistych