W centrali NIK odbyło się spotkanie ekspertów dotyczące kontroli wdrożenia w szkołach publicznych zasad zdrowego żywienia. Planowane w tym roku badanie, przeprowadzone zostanie w samorządach i szkołach pięciu województw.

Jak przypomina Krzysztof Kwiatkowski - Prezes NIK - w ubiegłym roku szkolnym zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży niezdrowych produktów spożywczych w szkołach. Zmiany miały również dotyczyć założeń programów żywieniowych, których głównym celem jest wyrobienie wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia. Pomóc miały m.in. programy: Owoce i warzywa w szkole czy Szklanka mleka. Na ich realizację, przeznaczono w ubiegłym roku około 250 mln złotych. Prezes NIK zwraca również uwagę na dużą popularność dożywiania w szkołach, przyjmującą formę posiłków.

Konieczność przeprowadzenia kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w placówkach oświatowych, to efekt niedawno przeprowadzanych badań. Ze wstępnych analiz wynika, że w Polsce ciągle mamy do czynienia z niewielką ilością działań edukacyjnych, niską świadomością i brakiem koordynacji pomiędzy programami realizowanymi na obszarze szkoły. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia, co piąte dziecko w naszym kraju zmaga się z nadwagą lub otyłością. Zdaniem ekspertów, wzrost występowania nadwagi i otyłości wśród najmłodszych to efekt zmian w stylu życia, związanych między innymi z ograniczeniem aktywności fizycznej.

Specjaliści zwrócili również uwagę na fakt, że dzieci coraz dłużej przebywają w szkołach i powinny regularnie spożywać posiłki (co 3-4 godziny). Wielu uczniów przychodzi jednak do szkoły bez śniadania, a co 4 dziecko w ogóle nie jada posiłku w szkole.

Zdaniem dr Danuty Gajewskiej, na taki stan rzeczy wpływa również zła organizacji pracy w szkołach - m.in. zbyt krótkie przerw na posiłki. W trakcie swojego wystąpienia dr Gajewska apelowała także o ujednolicenie polityki dotyczącej cen żywności oferowanej przez szkoły, oraz dostosowanie wielkości posiłków do potrzeb poszczególnych dzieci.

Obecni na spotkaniu eksperci debatowali również na temat dobrych i złych praktyk związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych, czy sposobem w jaki placówki oświatowe powinny rozpoznawać potrzeby i zagrożenia związane z nieprawidłowym żywieniem.

(nik.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami