Z dniem 13 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r., poz. 269) .

Prowadzenie metryk spraw administracyjnych jest obowiązkowe od dnia 7 marca 2012 r., w którym weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100) . Ponieważ w wielu sprawach, o prostym i powtarzalnym charakterze, prowadzenie metryk jest niezasadne (ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do ich prowadzenia), w drodze rozporządzenia określony został katalog spraw, w których obowiązek ten jest wyłączony.

Rodzaje spraw, w których prowadzenia metryk nie jest obowiązkowe, określone zostały poprzez wskazanie aktów prawnych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia danej sprawy.

Akty te skatalogowane zostały w trzech wykazach:
- ustaw stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw (załącznik nr 1 do rozporządzenia ),
- aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw (załącznik nr 2 rozporządzenia ),
- rozporządzeń stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw (załącznik nr 3 do rozporządzenia ).

Wyłączenie obowiązku prowadzenia metryki sprawy odnosi się także do akt postępowań odwoławczych, zażaleniowych oraz dotyczących wersyfikacji decyzji ostatecznych, w sprawach rozpatrywanych przez organ I instancji na podstawie przepisów wskazanych w załącznikach do rozporządzenia .

Nowe przepisy określają jedynie wyłączenia spod obowiązku prowadzenia metryki sprawy, w związku z czym nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r., poz. 269)
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100)