W lutym 2011 r. jeden z mieszkańców gminy zwrócił się do burmistrza z wnioskiem o udostępnienie mu informacji publicznej dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2010.


W odpowiedzi burmistrz odesłał wnioskodawcę do BIP. Wyjaśniając, iż dane, o które wystąpił zostaną tam zamieszczone za dwa miesiące.


Mieszkaniec wniósł skargę do WSA na bezczynność burmistrza.


WSA przypomniał, iż odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej nie może być uznane za równoznaczne z udostępnieniem informacji, jeżeli organ dokładnie nie wskaże wnioskodawcy, gdzie żądanych informacji szukać.


Tylko wtedy bowiem można porównać informacje udostępnione w BIP z żądaniem zawartym we wniosku i ocenić, czy ich zakresy są identyczne.

Jednak w stosunku do informacji budżetowych gminy za rok 2010 nie miało to większego znaczenia, skoro uchwała rady miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za powołany okres została podjęta dopiero w czerwcu 2011 roku.


Organ nie mógł zatem odesłać wnioskodawcy do danych, które nie zostały jeszcze opublikowane w BIP.


Dopiero od dnia opublikowania tych danych w BIP organ przestał już być zobowiązany do udostępnienia informacji dotyczących finansów gminy za rok 2010 – podkreślił sąd.


Zdaniem WSA w dacie złożenia wniosku przez mieszkańca organ powinien udostępnić te informacje, które posiadał.

 

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 14 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd 47/14, nieprawomocny