Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, jest zdania, że gdyby rada gminy chciała zająć się sprawą obniżenia wynagrodzenia swojego wójta, burmistrza czy prezydenta, to nowy taryfikator musi stosować po 1 lipca.

Nowy taryfikator wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które przyjęte zostało przez Radę Ministrów w połowie maja.

Czytaj Rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych już opublikowane

Nie ma przymusu

Według sekretarza natomiast z żadnego przepisu nie wynika konieczność podjęcia działania w tej sprawie – ustawa ani rozporządzenie nie może zobowiązywać rad do wprowadzenia obniżki pensji wójta.

- Rozporządzenie to wytyczna w przypadku gdy ten, kto ustala wynagrodzenie, podejmuje jakieś działanie. W przeciwnym wypadku obowiązuje dotychczasowa uchwała ws. wynagrodzenia – wyjaśnił.

Jego zdaniem nie jest to rozwiązanie dobre, bo niektóre rady już zapowiedziały swoim prezydentom korekty  wynagrodzenia.

Zróżnicowanie sytuacji włodarzy

Jak podkreślił Andrzej Porawski, w związku z rozporządzeniem obniżającym pensje powstanie „pewne zróżnicowanie sytuacji” włodarzy. Jak zauważył, w polskiej ustawie o samorządzie gminnym jest przepis, zgodnie z którym projekty uchwał przygotowuje wójt. Statuty gmin przewidują, że radni, grupy albo kluby radnych mogą przygotować projekty uchwał, ale to jest niezgodne z ustawą.

Andrzej Porawski przypomniał, że niektórzy przedstawiciele organów nadzoru wypowiedzieli się, że taryfikator wchodzi w życie z mocy prawa, ale to jego zdaniem niemożliwe. – Taryfikator obowiązuje z określonym dniem, bo rozporządzenie już weszło w życie, natomiast taryfikator nie wchodzi automatycznie na pensje, bo ich wysokość wyznacza rada gminy – wyjaśnił. - Pensja będzie więc zmieniana, jeśli rada gminy zechce podjąć uchwałę w tej sprawie – podsumował.

Samorządowcy oprotestowali sposób przyjęcia rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego treść.

Czytaj więcej Samorządowcy chcą, by prezydent skierował do TK rozporządzenie obniżające ich pensje

Samorządowcy: Obniżka pensji włodarzy to niezręczne i nieroztropne działanie

Czytaj też komentarz praktyczny Heleny Szewczyk na temat Wynagrodzenia pracowników samorządowych - wynagrodzenie zasadnicze oraz - dodatki do wynagrodzenia, regulamin wynagradzania.

 

Wynagrodzenia pracowników samorządowych Tomasz Lewandowski

Wynagrodzenia pracowników samorządowych