20 stycznia rozpoczyna się nabór do II edycji Akademii Liderów Samorządowych. Rekrutacja potrwa do 16 lutego, a o przyjęciu decyduje między innymi kolejność wpływu zgłoszeń.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do sekretarzy oraz skarbników jednostek samorządu terytorialnego. Ogółem przewidziano udział 160 słuchaczy z co najmniej 80 jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl maila z imieniem, nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w jednostce samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że 70% uczestników Akademii Liderów będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, natomiast 30% z gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw. Z danej jednostki samorządu terytorialnego wybrane zostaną maksymalnie po dwie osoby. Projekt realizowany jest podobnie jak w poprzedniej edycji, w czterech miastach we współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 20 stycznia 2011 r.