Wybrani wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, radni będą odpowiadać za to, jak wygląda lokalna rzeczywistość. Nowo wybrani samorządowcy będą również partnerami do dialogu i współpracy, gdy mieszkańcy sami będą chcieli zmieniać swoje otoczenie. Od kilkunastu lat uczestnicy akcji Masz Głos organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego udowadniają, że można je zmieniać. Ruszył nabór do kolejnej edycji akcji.

Współpraca z władzami samorządowymi

„Samorząd to my wszyscy” – to motto działającej od 2002 roku akcji Masz Głos, w której wzięło udział już blisko dwa i pół tysiąca uczestników z całej Polski. Podczas każdej edycji akcji kilkaset grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji (szkół, bibliotek, domów kultury itp.) podejmuje inicjatywy, których celem jest ulepszenie ich najbliższego otoczenia, a także poprawa warunków życia lokalnej społeczności. Współpraca z władzami samorządowymi odgrywa w tych działaniach kluczową rolę.

Zakres pomysłów realizowanych w ramach akcji jest bardzo szeroki: obejmuje zarówno działania poprawiające wygląd i funkcjonalność przestrzeni publicznej, zwiększające dostęp do informacji na temat działania lokalnych władz oraz podległych im instytucji, jak i tworzenie młodzieżowych rad gmin lub gminnych rad seniorów. W tym roku na uczestników czekają również dodatkowe zadania.

Przygotują mieszkańców na wybory

- Ze względu na nadchodzące wybory ta edycja akcji Masz Głos będzie miała szczególny charakter. Od ich wyniku zależy bowiem nie tylko to, jaki będzie kierunek lokalnej polityki przez następnych pięć lat w danej gminie czy powiecie, ale także to, kto będzie w tym czasie partnerem dla oddolnych inicjatyw. W związku z tym, przez pierwsze tygodnie nowej edycji akcji będziemy zachęcać uczestników do przygotowywania swoich gmin na nadchodzące wybory – mówi Joanna Załuska, dyrektor akcji Masz Głos z Fundacji im. Stefana Batorego.

Pierwsze zadanie uczestników akcji Masz Głos polegać będzie na uświadamianiu mieszkańców o znaczeniu październikowych wyborów i zachęcaniu ich do pójścia do urn wyborczych, a także na pobudzaniu lokalnej debaty publicznej. W tym celu organizowane będą dyskusje między osobami ubiegającymi się o sprawowanie mandatów radnych oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, podczas których pytani będą o stanowiska w sprawach ważnych dla mieszkańców. Istotne jest także sprawdzanie, czy lokalne instytucje będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań, a kandydaci przestrzegać prawa przy prowadzeniu kampanii.

Pomoc, szkolenia, granty i nagroda „Super Samorząd”

Uczestnicy akcji Masz Głos we wszystkich działaniach – dotyczących wyborów, jak i późniejszych – mogą liczyć na pomoc doświadczonych koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Będą mogli także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystać z szerokiej gamy materiałów edukacyjnych dotyczących lokalnej partycypacji obywatelskiej, a także otrzymać mikrogrant na własne działania.

Uczestnictwo w akcji pozwala również na wymianę doświadczeń z osobami działającymi lokalnie w innych częściach kraju. Najbardziej skuteczni w realizacji swoich pomysłów mogą liczyć na zdobycie nagrody „Super Samorząd”, którą organizatorzy przyznają za wzorowe przykłady współdziałania pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi.

Zobacz, kto był Super Samorządem w 2018 roku
 

Zgłoszenia do 23 września

Nabór do akcji Masz Głos trwa do 23 września. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby dołączyć do akcji, należy zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. W czasie naboru można również wziąć w udział w otwartych szkoleniach poświęconych partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym. Informacje o miejscach i terminach szkoleń będą się pojawiać na stronie www.maszglos.pl.