Przeznaczono na ten cel 15 mln zł, finansując budowę i wyposażenie 394 pełnowymiarowych sali gimnastycznych - najwięcej, bo 104 wybudowano w 2013 r., przeznaczając na ten cel 4, 4 mln zł.

Z informacji, którą MEN przedstawiło w Sejmie wynika, że aż 37 proc. szkół wciąż nie ma sali gimnastycznej, a 32 proc. nie ma boiska. Dostęp do urządzeń rekreacyjno-sportowych ma 59 proc. 

Czytaj więcej TUTAJ