Jak podkreślił Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN, za zapewnienie wyposażenia szkoły odpowiedniego do realizacji zadań dydaktycznych odpowiada organ prowadzący. Według danych z 2016 r. 63 proc. szkół posiadało dostęp do sali gimnastycznych, 68 proc. do boisk, a 59 proc. placówek mogło korzystać z urządzeń rekreacyjno-sportowych.

- Gdyby posłużyć się danymi GIS z 2016 r., okazuje się, że dostęp do pełnej infrastruktury sportowej, w której skład wchodzi sala gimnastyczna, sala rekreacyjna, pomieszczenia pomocnicze, boiska posiadało 42 proc. skontrolowanych szkół. - podkreślał wiceminister edukacji.

Samorządy w latach 2013-2017 mogły starać się o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej - dostały na to pieniądze z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Przeznaczono na ten cel 15 mln zł, finansując budowę i wyposażenie 394 pełnowymiarowych sali gimnastycznych - najwięcej, bo 104 wybudowano w 2013 r., przeznaczając na ten cel 4, 4 mln zł.

- Wynikało to z tego, że maksymalna kwota w pierwszych latach wynosiła 50 tys. zł w następnych już 40 tys. zł. Dofinansowanie można było też uzyskać z innych źródeł - tłumaczył Kopeć. Przedstawił również informacje dotyczące liczby uczniów, którzy uczęszczają na inne zajęcia sportowe niż klasycznie rozumiany wf. Zajęcia takie zorganizowano w 4292 szkołach, angażując w to 6000 nauczycieli.

Dane na temat działań Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawił Dariusz Buza, dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej. Podkreślił, że jego resort postawił na współpracę z jednostkami samorządy terytorialnego

Ministerstwo Sportu i Turystyki angażuje się m.in. organizowanie programów treningowych dla wybranych uczniów - na wsparcie klubów sportowych zrzeszających uczniów w zeszłym roku przeznaczono 37 mln zł.

- Budżet tegorocznego programu to 40 mln zł, 21 marca rekrutacja, obejmiemy ponad 3,5 tys. klubów sportowych - mówił Buza. W planach resortu jest m.in. wsparcie kolejnej edycji programu powszechnej nauki pływania, czyli dwudziestogodzinnych kursów dla dzieci z klas 1-3 (koszt to o. 14 mln zł). Dofinansowano też inicjatywę związaną z upowszechnianiem sportów zimowych oraz zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jak podkreślał dyrektor Buza ta ostatnia cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem - póki co programem objęto 40 tys. uczniów (koszt 4,5 mln zł).

 

Ekspert: egzamin zawodowy przez internet tańszy i lepszy>>