Już wczoraj, w wielu urzędach odnotowano jednak ogromny wzrost zainteresowania nowym dowodem osobistym. Tylko na warszawskim Śródmieściu, gdzie średnio składano ok. 60-80 wniosków o dowód osobisty, wpłynęło ich prawie 200. Coraz więcej osób decyduje się także na załatwienie swojej sprawy w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie. Według naszych informacji, większość z wnioskujących o nowy dowód osób w urzędzie Warszawa-Śródmieście jest zameldowanych w innych miejscach.

 

Od 1 marca dowód osobisty możemy wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Taką możliwość daje nowy System Rejestrów Państwowych, który połączył najważniejsze państwowe rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

 

Wzrost zainteresowania nowymi dowodami osobistymi widać na przykładzie kilku miast wojewódzkich. W Kielcach po dokument zgłosiło się 235 osób, czyli o 100 więcej niż zazwyczaj. W Lublinie dotychczasowa średnia wniosków o dowód osobisty to 160. Wczoraj tamtejszy urząd przyjął ich aż 400.

 

Łącznie na terenie całej Polski, urzędy przyjęły 5 425 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego.

(MSW)