Ministerstwo stanowczo zaprzecza informacjom medialnym o powstaniu projektu ustawy, zgodnie z którym sprawca wykroczenia nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu, a w przypadku, jeśli się z nim nie zgadza, musiałby składać sprzeciw do sądu.

Resort przyznaje, że prowadził prace koncepcyjno-analityczne, które miały na celu zwiększenie skuteczności ścigania sprawców czynów godzących w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Powstał projekt zakładający m.in. surowsze kary dla pijanych lub odurzonych narkotykami sprawców wypadków, a także kierowców, którzy mimo utraty stosownych uprawnień, prowadzą samochód. Projekt nowelizacji jest w fazie konsultacji międzyresortowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw >>>

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami