Przygotowanie nowej gminy do działania przed formalnym utworzeniem jednostki samorządu terytorialnego to główne zadanie pełnomocnika, którego wprowadzenie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. - Cieszę się, że to właśnie pani profesor obejmuje to stanowisko. Bardzo cenię panią profesor. Była mocno zaangażowana w pierwsze komitety obywatelskie w kraju, bez których nie byłoby dobrego samorządu w Polsce. Liczę na to, że Grabówka stanie się pozytywnym przykładem, w jaki sposób lokalna społeczność, może wpływać na swoją przyszłość. – powiedział minister Andrzej Halicki podczas uroczystości wręczenia powołania.

Andrzej Szewc,Gabriela Jyż,Zbigniew Pławecki
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz>>>

Zgodnie z art. 4e ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku tworzenia nowej gminy Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia gminy spośród pracowników podległych wojewodzie albo pracowników urzędu gminy, której obszar wchodzi w skład nowo tworzonej gminy. Do czasu utworzenia nowej gminy zadaniem pełnomocnika jest przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do wykonywania zadań publicznych. Z dniem utworzenia gminy pełnomocnik przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji jej organów do czasu wyboru nowych organów gminy.

Czytaj: Podlaskie: od stycznia nowa gmina - Grabówka>>>