Resort edukacji zamierza zlikwidować kuratoria oświaty, a nadzór pedagogiczny powierzyć inspektorom.

Zmiany w kontroli poziomu edukacji w szkołach miałyby wejść w życie już we wrześniu tego roku. Taki zamiar ma Ministerstwo Edukacji Narodowej, które opracowało projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. Reforma dotyczy głównie nadzoru nad szkołami i placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, który sprawują obecnie kuratoria oświaty. Resort chce zamiast nich utworzyć regionalne ośrodki edukacji, podległe Krajowemu Ośrodkowi Jakości Edukacji. Ma on powstać z przekształcenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. MEN wskazuje, że dzięki tej reformie liczba urzędników zmniejszy się o ponad 300. Za dwa lata ma to dać oszczędności rzędu 20 mln zł.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 5 stycznia 2011 r.