Dotacje umożliwią zrealizowanie 140 gminnych projektów. Wszystkie umowy na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól mają być podpisane do końca lipca - poinformował w czwartek PAP Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W ramach modernizacji drogi mogą być remontowane, rozbudowywane lub przebudowywane. Dofinansowywane są projekty, które przewidują wykonanie całej powierzchni jezdni, w tym również pełną konstrukcję drogi, np.: podbudowę, przepusty, rowy odwadniające, pobocza.

Dotacji nie dostają remonty polegające tylko na "łataniu dziur".

W zależności od konstrukcji drogi może być przyznane dofinansowanie do wysokości

30 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku nawierzchni wykonanej metodą powierzchniowego utwardzenia lub 60 proc. w przypadku nawierzchni mineralno– asfaltowej.

W tym roku najwyższe kwoty dotacji otrzymały gminy z powiatów: sieradzkiego (ponad 2,13 mln zł), poddębickiego (2,1 mln zł), tomaszowskiego (1,55 mln zł), opoczyńskiego (1,5 mln zł) i zgierskiego (1,33 mln zł).

Co roku ok. 70 proc. gmin składa mniej więcej 140 wniosków o przyznanie środków na ten cel z budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W ostatnich latach samorząd województwa łódzkiego przeznacza na to rocznie ok. 20 mln zł. (PAP)