Według władz miasta zakup energii stanowi znaczący koszt w budżecie - szacuje się, że w tym roku Łódź wraz z podległymi jednostkami i spółkami miejskimi wyda na zakup energii elektrycznej ok. 50 mln zł. Żeby zaoszczędzić, miasto wraz z podległymi mu jednostkami i spółkami miejskimi, a także kilkoma partnerami powołało Łódzką Grupę Zakupową (ŁGZ) energii elektrycznej i ogłosiło skonsolidowany przetarg na jej dostawę w 2015 r.

Zawarto kolejną umowę ws. grupowego zakupu prądu>>

W rozstrzygniętym niedawno przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Enea - 218 zł netto za 1 MWh. Ma to przełożyć się na 25 proc. oszczędności w zakupie energii. Łódź i miejskie spółki zaoszczędzą w 2015 roku ponad 8,3 mln zł brutto na dostawie energii, zaś cała grupa – około 10 mln zł - poinformowała we wtorek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Jeżeli nie będzie odwołań od postępowaniu przetargowym, wybór oferty uprawomocni się 3 listopada i wówczas ŁGZ będzie mogła podpisać umowę na dostawę energii w przyszłym roku. Zdaniem łódzkiego magistratu, uzyskana w - organizowanym po raz pierwszy - przetargu przez ŁGZ stawka za 1 MWh jest aktualnie najkorzystniejsza spośród cen uzyskanych na 2015 r. przez inne duże miasta.

Łódzką Grupę Zakupową tworzy niemal 440 podmiotów: Łódź, 373 jednostki bezpośrednio podległe miastu m.in. wszystkie placówki edukacyjne czy domy pomocy społecznej, 22 placówki kulturalne, 11 placówek ochrony zdrowia m.in. szpitale i przychodnie oraz siedem spółek miejskich, tj. lotnisko, oczyszczalnia ścieków, czy Atlas Arena.

W skład ŁGZ wchodzą także gminy: Stryków oraz Koluszki wraz z 22 podległymi jej jednostkami, a także spółka Partner Logistic zlokalizowana na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W sumie grupa ma kupić w przyszłym roku ponad 113 GWh (gigawatogodzin) energii.

(PAP)