System Wsparcia Organów Wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podczas wyborów samorządowych dotychczasowe ręczne liczenie głosów przez obwodowe  komisje wyborcze będzie uzupełniane przez system informatyczny.

Komisje wyborcze mają wykorzystywać wyłącznie oprogramowanie zaakceptowane  i zapewnione przez Państwową Komisję Wyborczą – system informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

System WOW jest na bieżąco testowany przez przedstawicieli delegatur KBW i gminy

Jak komisje policzą głosy

- Podstawą jest ręczne liczenie głosów, to wynika z przepisów, system informatyczny jest traktowany tylko pomocniczo - podkreśla Magdalena Pietrzak, szefowa KBW. – Pomoże nam szybciej zweryfikować dane, ale nigdy nie zastąpi ludzi – dodaje.

Zobacz co stanowi na ten temat Kodeks wyborczy>>

Członkowie komisji obwodowych do liczenia głosów, po podpisaniu protokołu wspólnie z członkami komisji do liczenia głosów, przystąpią do przeliczenia głosów. Wyniki będą wpisywać do specjalnego programu komputerowego, który będą mogli wykorzystać bez użycia sieci internetowej. Ma to znaczenie w przypadku miejsc, gdzie nie ma internetu.

Dane wprowadzone i zweryfikowane przez aplikację wprowadzą do systemu WOW. Terytorialne komisje wyborcze i komisarze wyborczy po przekazaniu protokołu z komisji obwodowych będą porównywać dane zawarte w systemie informatycznym z dostarczonymi protokołami głosowania w obwodzie.

Co umożliwia system wyborczy

System informatyczny umożliwia m.in. wprowadzenie i przechowywanie danych o terytorialnym zasięgu działania komisarzy wyborczych, wprowadzenie i przechowywanie danych o urzędnikach wyborczych powołanych w poszczególnych gminach czy wprowadzenie, przechowywanie i aktualizację danych o komitetach wyborczych.

Pomaga w nadawaniu numerów listom kandydatów, a podczas wyborów w przekazaniu danych o liczbie osób uprawnionych  do głosowania ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania w stałych obwodach głosowania.

Za jego pomocą odbywa się też druk formularzy protokołów głosowania dla właściwej obwodowej komisji wyborczej. W systemie obwodowa komisja ds. przeprowadzenia głosowania wprowadza  wszystkie dane i może wydrukować projekt protokołu przekazania dokumentów obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

System informatyczny umożliwia też komisarzowi wyborczemu nadzór  nad poprawnością ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez komisje wyborcze z obszaru jego właściwości terytorialnej.

Dzięki podwójnej formie nie da się oszukać

Krystyna Schmidt, sekretarz gminy Kosakowo podkreśla, że nie jest łatwo „oszukać”, ustalając wyniki wyborów. - Protokół zawsze najpierw musi być sporządzony na piśmie, a potem dopiero wprowadzony do systemu informatycznego – wyjaśnia. Jak dodaje, jeśli system przestanie działać, to ręczny protokół jest wywieszany w lokalu wyborczym i wyniki można sprawdzić.

Krystyna Schmidt, jak większość sekretarzy gmin, przeprowadzała wybory w gminie w ciągu ostatnich lat. Jest przekonana, że nie było możliwości sfałszowania wyborów. – Protokołu nie da się zmienić, jest podpisany i upubliczniony – podkreśla sekretarz.

Zasady liczenia głosów i udziału systemu informatycznego dotyczą też drugiej tury wyborów i w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji.

Uchwała PKW w tej sprawie dostępna jest TUTAJ>>