Krajowy Program Żeglugowy opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury do roku 2030 określa zadania o charakterze inwestycyjnym i sektorowym w perspektywie krótkookresowej. Celem programu jest przywrócenie niezawodnego i efektywnego transportu wodnego śródlądowego poprzez inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej i na Drodze Wodnej Rzeki Wisły oraz wsparcie dla rozwoju rynku żeglugowego. Efektem realizacji programu będzie m.in.

  • wzrost wykorzystania dróg wodnych przez biznes oraz żeglugę pasażerską,
  • rozwój sektora żeglugi śródlądowej poprzez kształtowanie warunków na rzecz rozwoju terminali śródlądowych i włączenie śródlądowego transportu wodnego w system transportu intermodalnego,
  • obniżenie emisyjności statków żeglugi śródlądowej i cyfryzacja sektora,
  • rozwój kapitału ludzkiego sektora – wzrost zainteresowania edukacją i karierą w branży transportu wodnego.

 

Czytaj także: NIK: Liczne nieprawidłowości w administracji żeglugi śródlądowej w Szczecinie>>
 

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że strategia realizacji Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 ukierunkowana będzie przede wszystkim na realizację projektów inwestycyjnych oraz na działania o charakterze programowym i regulacyjnym. Wdrażane inwestycje będą miały na celu poprawę warunków nawigacyjnych na drogach wodnych. Natomiast zadania programowe ukierunkowane będą na adaptację niektórych aspektów rynku żeglugowego do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem sektora transportu.

Większość działań wskazanych w KPŻ2030 planowana jest do realizacji w ramach środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.