W przetargach na obsługę służby zdrowia wykonawcy bardzo często zawierają konsorcjum w przypadku, w którym nie są w stanie samodzielnie spełnić wymogi stawiane przez zamawiającego. Wielokrotnie wykonawcy łączą swój potencjał kadrowy, finansowy, techniczny i ekonomiczny, aby zamawiający nie mógł odrzucić ich oferty.

Konsorcjum w przetargu publicznym, czyli razem można więcej >>>

Wielokrotnie, w przetargach organizowanych przez szpitale, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy wypłacane jest w ratach, co może negatywnie wpłynąć na płynność finansową podmiotu wykonującego zamówienie, szczególnie, że musi on w sposób ciągły realizować kontrakt. Korzystnym rozwiązaniem jest w tym wypadku zawarcie konsorcjum między dostawcą, a instytucją finansową, która udostępnia swoje środki wykonawcy. Pozwala ono na nieutrudnioną realizację zamówienia. Dostawca w tym przypadku nie musi kalkulować ryzyka ewentualnej utraty płynności finansowej i swojego zadłużenia.

UOKiK: powołanie konsorcjum nie może ograniczać konkurencji >>>

Korzyści z zawarcia konsorcjum ma także zamawiający, który nie musi się obawiać o prawidłową realizację zamówienia ze względu na opóźnienie w płatnościach. Dostawca ma zapewnioną płynność finansową, dzięki której oferta, którą składa w postępowaniu często zawiera niższą cenę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł