Psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński uważa, że Polska nie wejdzie do grupy krajów wysokorozwiniętych, czyli opierających rozwój gospodarczy na wiedzy, bez zwiększenia zaufania i aktywności społecznej. Podkreślił, że kapitał społeczny trzeba budować przede wszystkim w administracji publicznej i w szkołach.

Tymczasem, według eksperta, obecnie w administracji publicznej funkcjonuje zamknięte koło: urzędnicy postrzegają petenta jak oszusta i osobę roszczeniową, z kolei zgodnie z zasadą wzajemności - klient myśli o urzędniku, że jest leniwy i niekompetentny. Czapiński uważa, że zmiana tej sytuacji powinna wyjść od urzędników.

Jak zaznaczył, konieczna jest także zmiana podejścia w tworzeniu prawa. Zdaniem Czapińskiego Sejm konstruuje prawo nie zauważając, że 85 proc. obywateli to ludzie uczciwi. Jak mówił tworzy się je po to, "by złapać złodzieja, a nie sprzyjać dobrostanowi obywatela".

Także prof. Stanisław Mazur ocenił, że bez zaufania urzędników do obywateli nie podniesie się zaufania do administracji publicznej. "Urzędnicy ufają obywatelom - to jest fundamentalna reguła" - powiedział. Podkreślił, że to zaufanie musi mieć wymiar praktyczny, który oznacza mniej biurokracji i kontroli.

Mazur uważa, że konieczne jest także większe zaufanie między urzędnikami w sektorze publicznym, instytucjami i politykami. Zaznaczył, że krążenie nawet prostego dokumentu między wieloma departamentami w urzędzie, konieczność podbijania go wieloma pieczątkami generuje koszty i zabiera czas. Jak dodał nie chodzi tu jedynie o zmianę zarządzania, ale jest to kwestia zmiany kulturowej.

Według Mazura co prawda na zaufanie społeczne wpływa wiele zmiennych jak np. kryzys gospodarczy czy sytuacja na rynku pracy, to do jego budowania konieczne są m.in. etos, elita urzędnicza, stabilne, przewidywalne prawo i zdolność jego egzekwowania, jasno komunikowana polityka publiczna, która stawia jasne cele, transparentność władzy.

Socjolog prof. Mirosława Grabowska uważa, że w ostatnich latach nieznacznie poprawiło się zaufanie do urzędników jako grupy zawodowej. W 2002 r. nie ufała im ponad połowa badanych, natomiast ostatnie badanie z 2013 r. wskazuje, że urzędnikom nie ufa 48 proc. Polaków (ufa im 40 proc. ankietowanych). "Poprawa następuje małymi krokami i daje sie zauważyć w długoletniej perspektywie" - powiedziała. Grabowska podkreśliła, że urzędnicy jako ogólna grupa oceniani są przez Polaków "średnio". Lepsze zdanie o urzędnikach mają ci, którzy mieli kontakt z urzędem. (PAP)