Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dysponują spisem wyborców jako jedyni dysponenci i administratorzy tych danych w dniu wyborów.

Upoważnienie wynika wprost z przepisów Kodeksu wyborczego

Członkowie komisji, jako osoby wchodzące w skład organu kolegialnego, który jest administratorem danych osobowych, podczas czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników, nie muszą posiadać upoważnień do przetwarzania danych. Upoważnienie to wynika wprost z przepisów Kodeksu wyborczego.

PKW podkreśla, że członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa wyborczego.

Czytaj też:

Luka w prawie - członkowie komisji nie mogą przetwarzać danych wyborców

Dr Litwiński: Członkowie komisji i urzędnicy wyborczy mogą przetwarzać dane wyborców

Zobacz także komentarz praktyczny: Rola Administratora Danych Osobowych w wyborach samorządowych