Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast odbędzie się w niedzielę 4 listopada. Lokale wyborcze będą czynne, podobnie jak w pierwszej turze, od godz. 7.00 do 21.00.

Podczas planowanej w kalendarzu wyborczym II tury ponowne głosowania odbędą się w 651 gminach i miastach.

Nazwiska dwóch kandydatów

Wybory samorządowe w II turze odbywają się w tych gminach, w których żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia większego niż 50 proc. w pierwszej turze. Na karcie do głosowania będą nazwiska dwóch kandydatów, którzy 21 października otrzymali największą liczbę głosów. Znak X trzeba będzie postawić przy nazwisku jednego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Kiedy głos będzie nieważny?

Głos będzie nieważny w dwóch sytuacjach. Pierwsza to postawienie dwóch znaków X - obok nazwisk dwóch kandydatów. Nieważność głosu powoduje także niepostawienie znaku X w kratce obok żadnego nazwiska. Informacje, jak poprawnie oddać głos znajdą się u dołu karty.

 

Kiedy jedno nazwisko na karcie?

Na karcie może też znaleźć się nazwisko tylko jednego kandydata. Może tak być, jeżeli drugi kandydat wycofa swoją kandydaturę albo utraci prawo wyborcze. Głosuje się wtedy w kratce z napisem TAK lub NIE, w zależności od tego, czy wyborca jest za wyborem kandydata, czy przeciwko.

Jeżeli znak będzie postawiony w obu kratkach albo nie będzie żadnego znaku X na karcie, głos będzie nieważny.

W przypadku gdy jedyny kandydat nie uzyska więcej niż połowy liczby ważnych głosów na TAK, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wybiera rada gminy.

Zobacz też komentarz praktyczny Zadania i obowiązki jst przed II turą głosowania w wyborach samorządowych

 

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

Sprawdź  
POLECAMY