Jakie będzie wynagrodzenie członków komisji?

Jeżeli w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie wysokości diet określonych w uchwale PKW w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z tą uchwałą za pracę w obwodowych komisjach wyborczych członkowie otrzymają po 300 zł, przewodniczący - 380 zł, a ich zastępcy – 330 zł. Podczas drugiej tury stawki diet wyniosą więc odpowiednio: dla członków obwodowych komisji wyborczych - 150 zł, dla przewodniczących - 190 zł i dla zastępców – 165 zł.

 


Obowiązki komisji obwodowych

Za organizację pracy w lokalu wyborczym i jego przygotowanie w dniu wyborów odpowiedzialne są obwodowe komisje wyborcze. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania ma obowiązek sprawdzić stan lokalu. Powinna m.in. ustalić, czy urna jest pusta, następnie zamknąć ją i opieczętować pieczęcią komisji. Konieczne jest też sprawdzenie, czy na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania właściwych dla przeprowadzanych wyborów. Dodatkowo - czy w lokalu wyborczym jest zapewniona odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania.

Czytaj też: Druga tura wyborów łatwiejsza do przygotowania>>

Komisja musi też ustalić, czy lokal jest właściwie oznakowany numerem komisji obwodowej, czy jest flaga narodowa, czy wewnątrz w miejscu widocznym dla wyborców jest godło państwowe. W przypadku nieprawidłowości komisja powinna powiadomić komisję wyborczą wyższego stopnia oraz właściwy urząd gminy.

Czytaj też Nowe przepisy utrudniły przebieg wyborów i liczenie głosów>>

Zobacz też komentarz praktyczny: Zadania i obowiązki jst przed II turą głosowania w wyborach samorządowych

 

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

Sprawdź  
POLECAMY