W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Stanowi ono, że do MI, które obsługuje sprawy działów transport, żegluga śródlądowa i gospodarka morska włącza się z resortu klimatu i środowiska dział "gospodarka wodna" oraz pracowników obsługujących te sprawy. Oznacza to, że pod zarząd resortu infrastruktury przejdą Wody Polskie oraz IMGW.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dział gospodarka wodna miał trafić pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Infrastruktury miało z kolei mieć pod swoją pieczą m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską.

Czytaj także: Nowe działy administracji - leśnictwo i centrala rządu>>

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Zadaniem nowego pełnomocnika będzie również utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich.

Zgodnie z rozporządzeniem do zadań nowego pełnomocnika będzie należeć m.in. prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych; przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania tymi drogami wodnymi.

Zadaniem pełnomocnika będzie również wskazywanie niezbędnych inwestycji w gospodarce wodnej, czy identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.