Na stronie resortu środowiska opublikowano skierowany do gminnych urzędników przewodnik, którego celem jest pokazanie władzom lokalnym jak zaangażować mieszkańców w segregowanie odpadów.


Gminy muszą spełnić unijne wymogi

Autorzy publikacji przypomnieli, że do końca 2013 każda gmina ma obowiązek ograniczenia do 50 proc. składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Jeszcze surowsze poziomy segregacji i odzysku zaczną obowiązywać po 2020 r. Składowanych będzie mogło być maksymalnie 35 proc. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, unia wymaga także osiągnięcie do tego czasu 50 proc. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.


Mieszkańcy muszą mieć dostęp do informacji nt. rewolucji śmieciowej

Zadaniem każdej gminy jest dostarczenie mieszkańcom praktycznych informacji: jak segregować, jakie są zasady odbioru śmieci, gdzie oddać odpady nietypowe, jaki jest sposób rozliczania i uiszczania opłat za odbiór śmieci, wyjaśniają eksperci z resortu środowiska i przypominają, że zasady odbioru i gospodarowania odpadami w poszczególnych gminach mogą się od siebie różnić.


Na stronie internetowej urzędu powinien być dostępny kontakt do osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji mieszkańcom nt. gospodarki odpadami (numer telefonu, dedykowany tematowi adres emailowy). Samorządowcy powinni ponadto stworzyć na stronie www rubrykę zawierającą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dobrym rozwiązaniem jest też ustawienie w siedzibie urzędu pudełka na ankietę, w której mieszkańcy przekażą wnioski i uwagi na temat nowego systemu gospodarki odpadami. Autorzy przewodnika namawiają też do organizacji spotkań z mieszkańcami, zarządcami nieruchomościami, przedsiębiorcami.

Gminni urzędnicy nie mogą też zapomnieć o kampanii informacyjnej na terenie miasta w postaci plakatów i ulotek (w szkołach, miejscach zakupów, kościołach i klatkach schodowych).

Dobra kampania informacyjna wymaga współpracy

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kluby i koła zainteresowań działające w obszarze ekologii i ochrony środowiska, to doskonali partnerzy do realizacji projektów edukacyjnych, czytamy w przygotowanym przez resort środowiska przewodniku. Wspólnie realizujcie projekty, gdy np. lokalni ekolodzy proponują spotkanie na temat segregowania śmieci, władze lokalne mogą pomóc w dostarczeniu materiałów i zapewnieniu sali, doradzają eksperci.

Pełna treść przewodnika dostępna jest na stronie ministerstwa środowiska>>