W nowym stanowisku Prezes UKE informuje, iż bez względu na obrany model świadczenia bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego w drodze przetargu podmiotu, JST każdorazowo musi wpisać się do rejestru JST prowadzonego przez Prezesa UKE, oraz wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody i określenie warunków na świadczenie tego typu usług, zgodnie z art. 7 ww. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wniosek może być poprzedzony zapytaniem, czy wykonywanie planowanej przez JST działalności w telekomunikacji podlega procedurze, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.

Źródło: www.uke.gov.pl